Versnellen verduurzaming Parteon

De verduurzaming van bestaande woningen van Parteon wilde niet erg vlotten. Waarom bleven de aantallen zo laag? Ik kreeg de vraag of ik kon analyseren waar het aan lag. Door interviews en het bestuderen van beleid en prestatieafspraken kwamen de pijnpunten naar voren.

Looptijd opdracht: 2018-2022

Aantal geïsoleerde woningen: 1450

Functie Marnette: procesmanager / projectcoördinator

Versnellen verduurzaming Parteon

Het belangrijkste punt kwam snel naar voren: in de projecten was geen aandacht voor bewoners. De projecten werden technisch aangevlogen, bewoners werd niets gevraagd. Als bewoners niet mee wilden werken werd de woning overgeslagen. Met de gemeente waren prestatieafspraken over aantallen woningen/jaar met een labelsprong. Het isoleren van de woningen werd in stappen gedaan, zodat iedere stap meetelde in de aantallen. Ook hier werden bewoners niet blij van. Met als gevolg meer ontevreden bewoners en meer overgeslagen woningen.

Parteon had tot dan de gewoonte alle werkzaamheden aan te besteden. Een tijdrovend proces, en er was geen opbouw van een relatie met een aannemer. En voor ieder project werd een Flora en Fauna onderzoek uitgevoerd, waar ook nog wel eens iets mis ging.

Kortom: werk aan de winkel!  Samen met Ron Koster van Het Vastgoedbureau hebben we de isolatieprojecten op de rit gekregen. We startten het proces met de bewoners met een enquête: wat wilt u graag opgelost hebben? Er kwam een format voor het bewonersproces en de draagvlakboekjes. Het isolatievoorstel sloot aan bij de wensen van de bewoners. Het team van Parteon werd uitgebreid met bewonersbegeleiders. De prestatieafspraken met de gemeente werden aangepast. Ook werd, na wat koudwatervrees, een begin gemaakt met ketensamenwerking. In 2019 selecteerde Parteon 6 bouwbedrijven voor de isolatieprojecten, in 2021 zijn er 3 bouwbedrijven als ketenpartners over.

Aan het tijdrovende proces van Flora en Fauna onderzoeken komt hopelijk binnenkort een einde. Samen met ZVH en Rochdale werk ik voor Parteon aan een Ontheffing voor Flora en Fauna op basis van een Soorten Managementplan (SMP) voor de gemeente Zaanstad.

De isolatietrein van Parteon rijdt nu op volle snelheid. Van 200 geïsoleerde woningen per jaar naar gemiddeld 500 per jaar. Een mooi resultaat waar veel bewoners blij mee zijn.