Kwangodreef in Utrecht

Een NOM-concept voor de Kwangodreef waarmee ook de 10-hoog flats in Overvecht gerenoveerd konden worden. Dat was de opdracht aan Dura Vermeer. Portaal vroeg mij het proces- en projectmanagement uit te voeren.

Projectkenmerken:

  • 110 appartementen in 3 blokken van 4 hoog
  • Kwangodreef, Kasaidreef, Gambiadreef in Utrecht Overvecht
  • NOM-renovatie met duurzame warmte
  • Portaal en Dura Vermeer
  • Proces- en projectmanagement door Marnette Vroegop
Kwangodreef in Utrecht

De 110 woningen in de Kwangodreef, Kasaidreef, Gambiadreef waren dringend aan een renovatie toe. De bewoners hadden veel tocht en vochtklachten, en een hoge energierekening. Portaal benoemde het project Kwangodreef tot een pilotproject voor NOM-renovaties van hoogbouw. De opdracht was een NOM-concept te ontwikkelen wat ook toepasbaar zou zijn voor de 10-hoog flats in Overvecht.

Portaal vroeg mij om het projectmanagement te doen van dit pilotproject. Samen met Dura Vermeer en Endule onderzocht we verschillende scenario’s om de woningen NOM te maken. All-Electric was niet haalbaar: het dakoppervlak was te klein voor de benodigde zonnepanelen. De woningen waren al aangesloten op stadsverwarming, maar de warmte werd opgewekt met gas. Namens Portaal vroeg ik Eneco of zij ook CO2-vrije duurzame warmte konden leveren. De vraag van Portaal viel samen met het plan een bio-warmte-centrale te bouwen voor de productie van duurzame warmte uit compostafval. Portaal en Eneco sloten een contract voor de levering van 100% duurzame warmte. Eneco levert de duurzame warmte aan Portaal, Portaal levert de duurzame warmte aan de bewoners. Een koppeling van de GJ-prijs aan de gasprijs paste niet bij NOM. Omdat het een pilotproject betrof stemde Eneco in met een stijging van de GJ-prijs met de Consumenten Prijs Index (CPI). Zo zijn de woningen volledig CO2-vrij.

Volgens de EPV-wet was het nog niet mogelijk om bij NOM en duurzame warmte een EPV te vragen. Portaal was tijdens het project in gesprek met het ministerie van BZK over een aanpassing van de EPV-wet. De NOM-renovatie van de Kwangodreef is voor BZK een goed voorbeeld van hoe NOM met duurzame warmte gecombineerd kan worden.

Omdat de EPV-wet nog niet gewijzigd is, vraagt Portaal de bewoners nog geen EPV  maar een huurverhoging en een vergoeding voor de zonnepanelen.

De woningen kregen een nieuwe geïsoleerde buitengevel, bodemisolatie en dakisolatie. Een monitoringssysteem van Factory Zero stuurt de WTW-ventilatie en de verwarming aan. De duurzame warmte wordt geleverd door Eneco. De zonnepanelen op het dak (gekoppeld aan de individuele meterkasten) zorgen voor elektriciteit voor huishoudelijk gebruik en de installaties.

Tijdens de renovatie brak de coronacrisis uit. Door de gescheiden aanpak van de NOM-renovatie en de badkamer/keuken/toilet aanpak kon de renovatietrein door blijven rijden.

De woningen zijn in februari 2021 opgeleverd. De bewoners van de 110 woningen zijn tevreden over de verbeterde uitstraling en het comfort. De energierekening van veel woningen was een jaar na oplevering lager dan vooraf gedacht. Ook Portaal is tevreden met het resultaat. Het pilotproject biedt veel aanknopingspunten en lessen die bruikbaar zijn voor andere projecten.