Woningen verduurzamen en het verbeteren van wijken en buurten

Als meer bewoners comfortabel en energiezuinig kunnen wonen ga ik graag voor u aan de slag.

Op het snijvlak van techniek, sociaal en regelgeving werk ik, Marnette Vroegop, aan complexe projecten en processen bij woningcorporaties. Mijn drive is bewoners comfortabele en betaalbaar te laten wonen, en de wereld leefbaar te houden.

Door procesoptimalisatie en innovatie help ik woningcorporaties de verduurzaming te versnellen. Als procesmanager adviseer ik over bewonersprocessen in de aanpak van woningen, zowel in de renovatie als bij sloop-nieuwbouw. Daarnaast werk ik aan het ontwikkelen en realiseren van duurzame renovaties met een innovatief karakter.

De opgaves die ik aanpak zijn meestal niet standaard, hebben een hoge ambitie in kwaliteit en duurzaamheid.

Ik kijk hoe iets wél kan. Zo lukt het veel projecten te realiseren en processen vlot te trekken.

 

 

 

 

 

De verduurzaming versnellen, zonder extra mensen aan te nemen

Als procesmanager help ik woningcorporaties de verduurzaming te versnellen. Ik kom met een frisse blik, met kennis van processen binnen en buiten de corporatie. Door processen te optimaliseren en anders te gaan werken help ik de verduurzaming te versnellen.

In een QuickScan breng ik in beeld waar optimalisaties mogelijk zijn. Door vragen te stellen aan medewerkers van de corporatie, bewoners, bouwbedrijven en andere partners krijg ik een beeld van hoe gewerkt wordt en waar het knelt. Wat is het beleid van de corporatie? Welke afspraken zijn er met huurders, gemeente? Hoe gaat de samenwerking in projecten? Hoe lopen de bewonersprocessen? Ik stel vragen, luister goed en vraag door om het werkelijke probleem boven tafel te krijgen.

De optimalisatie verschilt per organisatie. Denk aan het werken met vaste partners, waardoor je een goede samenwerking als trein voort kan zetten. Soms zet ik innovatie in. Zoals met minder inspanning 70% draagvlak halen door bewoners zelf in stelling te brengen. Maar ook het werken met een gebiedsontheffing voor Flora en Fauna, in plaats van voor ieder project een aparte ontheffing aan te vragen.

Bij alle optimalisaties blijft plezierig werken voorop staan, en dat de bewoners tevreden zijn en blijven.

Ik werk vanuit de corporatie. Door als collega’s samen te werken delen we kennis en brengen we samen veranderingen aan in processen. Met in- en uitzoomen volg ik de veranderingen en schakel bij waar nodig. Door nauwe samenwerking en coaching draag ik mijn kennis over aan de collega’s bij de corporatie, zodat de kar blijft rijden, ook na mijn vertrek.

Zo geef ik corporaties een zet om de verduurzaming te versnellen, zonder extra mensen aan te nemen!

 

Tevreden bewoners, daar gaat het om. Maar voordat bewoners tevreden zijn …

Vanuit mijn kennis en ervaring in de herstructurering en duurzame renovaties adviseer ik woningcorporaties over het proces met de bewoners.

Het begint met het leren kennen van de bewoners en goed te luisteren naar wat er leeft. Op zoek naar ‘het haakje’ waar een renovatie of een sloop-nieuwbouw aan opgehangen kan worden. Waar worden bewoners echt blij van? Het draagvlak onder bewoners wordt groter als je iets oplost waar bewoners blij van worden.

Wanneer informeer je bewoners, hoe neem je bewoners mee in je planvorming, hoeveel tijd krijgen bewoners om te reageren, krijgen bewoners snel antwoord op hun vraag? Ik help corporaties de processen met bewoners op te zetten en te stroomlijnen. Met tevreden bewoners als resultaat.

Is het proces met bewoners vastgelopen? Ik ga met alle partijen in gesprek om het probleem boven water te krijgen en een oplossing te vinden. De oplossing ligt niet altijd voor het oprapen, maar vraagt soms creativiteit en anders denken.

Zoals in de Hobbemalaan in Soest. De bewoners waren niet blij met het renovatievoorstel van Portaal, vooral niet met de ‘spuuglelijke’ energiemodule tegen de achtergevel. Portaal vroeg of ik wilde helpen het project vlot te treken. Als nieuwe projectmanager ging ik in gesprek met de bewonerscommissie. Met doorvragen kwam het werkelijke probleem boven tafel: zij hadden een ‘copy-paste’ aanbod gekregen voor een NOM-renovatie. Ze voelden zich niet gehoord en wilden een renovatievoorstel wat paste bij hun woning. Ik vond de oplossing door bij Portaal de opdracht uit te breiden met het onderhoud van de schuurtjes. De architect maakte een integraal ontwerp voor de achtergevel, de energiemodule en de schuurtjes. Dit ontwerp werd door de bewoners met open armen ontvangen. Eindelijk werd er naar hen geluisterd!

 

Innovatie zit in mijn bloed. Ik loop harder als het net even anders gaat!

Heeft u een probleem in een project of proces waar u niet uitkomt? Processen die traag lopen, ontevreden huurders, een ruimtelijk of technisch probleem? Ik ga op zoek naar het werkelijke probleem, de vraag achter de vraag. Voor het oplossen van problemen denk ik soms buiten de kaders.

Zoals de wens van Woonwaard om het draagvlakproces bij een renovatie te versnellen met minder inspanning. De ervaring leert dat als je bewoners vraagt om hun akkoord, dit een langdurig, arbeidsintensief proces kan zijn. Samen met BAM bedachten we een oplossing. Wij draaiden het om: wij lieten de bewoners zelf hun draagvlak ophalen. We maakten 1 proefwoning en vroegen de bewoners: ‘Wilt u dit ook? U komt in aanmerking voor een renovatie als alle bewoners in een blok akkoord zijn’. Buren gingen met elkaar in gesprek en overtuigden elkaar om ja te stemmen. Ze meldden zich als blok aan. Binnen 2 weken hadden we 9 blokken akkoord en kon de renovatie starten. In de fase daarna hebben we de bewoners van de nog niet gerenoveerde woningen gevraagd wat ze wel en niet goed vonden aan de renovatie. We hebben de renovatie geoptimaliseerd, en haalden daarna >70% draagvlak in de rest van de wijk.

Anders denken anders doen. Zo komen we vooruit!

 

 

 

Duurzame renovatie concepten ontwikkelen, daar zit mijn kracht

Als ontwikkelaar of projectmanager ben ik heel gedreven projecten tot een goed eind resultaat te brengen. De ontwikkeling van innovatieve renovaties met een hoge duurzaamheidsambitie kent veel hobbels. Door constant  het einddoel voor ogen te houden weet ik iedere hobbel te nemen. Waar anderen stoppen ga ik door, met als resultaat de realisatie van projecten met een hoog duurzaamheidsniveau.

Vanuit een technische analyse en een bewonersenquête ontwikkel ik samen met een bouwbedrijf en bewoners een renovatievoorstel. Binnen de financiële kaders van de woningcorporatie werk ik aan een haalbaar plan. Ik maak de investeringsramingen, zorg voor de in- en extern draagvlak van het renovatievoorstel en zorg voor de besluitvorming binnen de corporatie. Samen met collega’s van sociaal maak ik een sociaal plan met herhuisvesting en verhuiskostenvergoedingen.

In 2013 stond ik aan de wieg van Nul-op-de-Meter (NOM) renovaties. Inmiddels heb ik meer dan 500 woningen tot NOM-woning gerenoveerd. De bewoners hebben een lage energierekening, wonen comfortabel en zijn over het algemeen tevreden. Toch kan het nog beter. Vooral in gestapelde bouw is er nog geen goede oplossing voor een energiezuinige ventilatie. Ventilatie met warmteterugwinning maakt geluid, vraagt veel ruimte en ook de noodzaak halfjaarlijks filters te vervangen is niet ideaal. Dit punt, en andere ‘hobbels’ in duurzame renovaties, maken dat ik constant alert blijf op nieuwe ontwikkelingen. Deze nieuwe kennis, en de kennis die ik heb opgedaan in eerdere projecten pas ik toe in volgende renovaties. Zo worden de gerenoveerde woningen steeds beter, en zijn bewoners steeds meer tevreden.

 

Projecten

Procesmanagement Geert Groteplein

Woonwaard vroeg mij om te helpen het Geert Groteplein af te maken. Ik pak de draad op waar ik in 2016 gebleven ben … In de periode 2002 t/m 2012 werkte ik als programmamanager en ontwikkelaar aan het Geert Groteplein. Toen ik in 2016 wegging bij Woonwaard was het Geert Groteplein nog niet af. Nu ben ik weer terug en mag afmaken wat destijds niet geluk is. Als procesmanager ben ik namens Woonwaard primair aanspreekpunt voor gemeente, bewoners en winkeliers.  houd het overzicht over de gebiedsontwikkeling en knoop alles aan elkaar. Ook ga ik over de sloop van de Jan Brugmanhof en -kade. Als procesmanager werk ik samen met een team van collega’s. Ik hoop dat het ons samen lukt om van het Geert Groteplein het lang beloofde vitale hart van Overdie te maken!  

Lees meer

Advies proces aanpak Hintham flats

Woningcorporatie JOOST is eigenaar van 4 flats in Rosmalen, gemeente Den Bosch. De flats zijn technisch verouderd en zijn aan onderhoud toe. De bewoners ervaren veel geluidoverlast tussen de woningen, en hebben hoge energierekeningen. Er moet iets gebeuren. Maar hoe pak je het proces aan met bewoners, gemeente en andere steakholders om tot een aanpak van flats te komen? JOOST vroeg mij hen over het proces te adviseren. Het project is net gestart, en het is nog te vroeg om hier iets over de inhoud te zeggen. Mijn insteek is dat alle steakholders goed in het proces worden meegenomen, zodat iedereen zich gehoord voelt. Daarnaast adviseer ik over het beheerplan tot aan de aanpak van de flats. Belangrijk is dat alle bewoners prettig (schoon, heel, veilig) kunnen wonen totdat de flats worden aangepakt.  

Lees meer

Verduurzamen gespikkeld bezit

De aanpak van de huurwoningen als aanjager voor de verduurzaming van particuliere woningen: een hele uitdaging! Rochdale vroeg mij te adviseren over de aanpak het verduurzamingsproces in Peldersveld in Zaandam. In de wijk Peldersveld in Zaanstad start Rochdale met het verduurzamen van haar sociale huurwoningen. Een deel van de woningen is in het verleden verkocht aan huurders en is particulier bezit. Zowel in de huur- als in de koopwoningen hebben bewoners te maken met snel stijgende energiekosten. Zij zijn beiden gebaat bij isolatie van hun woning en opwek van elektriciteit. Maar hun uitgangspositie is totaal anders. Ik adviseer Rochdale over de aanpak van het proces met de huurders, en hoe dit te combineren met de eigenaren.

Lees meer

Versnellen verduurzaming Parteon

De verduurzaming van bestaande woningen van Parteon wilde niet erg vlotten. Waarom bleven de aantallen zo laag? Ik kreeg de vraag of ik kon analyseren waar het aan lag. Door interviews en het bestuderen van beleid en prestatieafspraken kwamen de pijnpunten naar voren. Looptijd opdracht: 2018-2022 Aantal geïsoleerde woningen: 1450 Functie Marnette: procesmanager / projectcoördinator

Lees meer

Agaatlaan in Leiden

Aan ambitie geen gebrek! De grootste flat van Portaal renoveren tot Nul-op-de-Meter. Dit was nog nooit eerder gedaan. Zou het Portaal en VolkerWessels lukken deze klus te klaren? Projectkenmerken 226 appartementen, galerijflat met 6 verdiepingen NOM-renovatie met duurzame warmte Portaal en VolkerWessels Proces- en projectmanagement door Marnette Vroegop Bewonersbegeleiding door Woonsupport Plus en Portaal Uitvoering 2018-2021  

Lees meer

Kwangodreef in Utrecht

Een NOM-concept voor de Kwangodreef waarmee ook de 10-hoog flats in Overvecht gerenoveerd konden worden. Dat was de opdracht aan Dura Vermeer. Portaal vroeg mij het proces- en projectmanagement uit te voeren. Projectkenmerken: 110 appartementen in 3 blokken van 4 hoog Kwangodreef, Kasaidreef, Gambiadreef in Utrecht Overvecht NOM-renovatie met duurzame warmte Portaal en Dura Vermeer Proces- en projectmanagement door Marnette Vroegop

Lees meer

Hobbemalaan in Soest

Deze NOM-renovatie was bijna niet was doorgegaan. Door heel goed naar de bewoners te luisteren en het renovatieplan aan te passen lukte het draagvlak te halen. Projectkenmerken: 70 eengezinswoningen Hobbemalaan, Ruysdaellaan, Vermeerlaan in Soest NOM-renovatie (All-Electric) Portaal en BAM Proces- en projectmanagement door Marnette Vroegop

Lees meer

De verduurzaming van huurwoningen kan wel een boost gebruiken!

Zo startte ik in 2016 Innoma BV, een samenvoeging van Innovatie en Marnette. Met Innoma zet ik mij in om meer bewoners in een comfortabele betaalbare woning te laten wonen en de wereld leefbaar te houden voor de generaties na ons. Dat doe ik met veel creativiteit, lef en doorzettingsvermogen.

In 2013 raakte ik bij Woonwaard betrokken bij de Stroomversnelling. De ambitie was om in korte tijd 3000 woningen tot Nul-op-de-Meter te renoveren. Mijn opleiding als Industrieel Ontwerper aan de TUDelft kwam goed van pas: anders denken, loskomen van bestaande oplossingen, denken in industrialisatie processen, en vooral oog houden voor de bewoners.

Inmiddels heb ik als project- en procesmanager bij Woonwaard en Portaal meer dan 500 NOM-woningen gerealiseerd.

Voor die tijd was ik programmamanager van de herstructurering van Overdie, een ‘krachtwijk’ in Alkmaar. Samen met bewonersorganisaties, collega corporaties en de gemeente Alkmaar transformeerde we de wijk tot een prettige, mooie wijk waar bewoners trots op zijn. Naast programmamanager was ik ook conceptontwikkelaar van meerdere nieuwbouwprojecten. Projecten met een hoog ambitie op het gebied van architectuur en duurzaamheid, ontwikkeld samen met bewoners. Kroon op mijn werk was het winnen van AIA-Architectuurwedstrijd in 2016. Het publiek koos het Tuinderspad, een project samen met Heren 5 Architecten, tot het mooiste woongebouw van Alkmaar in de afgelopen 15 jaar!

Samen bereik je meer dan alleen!

Om mijn impact te vergroten werk ik samen met anderen aan het verduurzamen van woningen.

Samen met Endule werk ik aan het versnellen van de verduurzaming bij woningcorporaties en aan verduurzamingsprojecten met een extra uitdaging. Zoals gemengd bezit, of complexe renovaties. Endule adviseert over de energetische en technische aanpak, ik adviseer over de aanpak van het proces.

Daarnaast help ik Tsedaka op weg met het verduurzamen van gemengde VvE’s. De combinatie van sociale huur en koop maakt verduurzamen complex, maar niet onmogelijk. Ik denk mee over de procesaanpak en over hoe je het proces eenvoudiger kan maken.

 

Neem vrijblijvend contact met mij op.

Innoma BV
Marnette Vroegop
Visweg 87
1906 DM, Limmen
+31 6 517 05 782
info@innoma.nl

    Deze site is beveiligd met ReCaptcha en de Google Privacy en Voorwaarden zijn van toepassing.